Nabídka správy domů a bytů

Naše organizace spravuje více než 6 000 bytových jednotek na celém území okresu Jičín a v Lomnici nad Popelkou. Družstvo je personálně, organizačně a technicky vybaveno pro zajišťování veškerých prací souvisejících s komplexní správou bytových a nebytových objektů v rozsahu:

  • provádění a zabezpečování správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů,
  • zajišťování plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytů, nebytových prostorů popř. společných částí domu (dodávka služeb),
  • zajišťování rozúčtování nákladů za správu a dodávky služeb na dům a jednotlivé vlastníky bytových jednotek (nebytových prostorů),
  • vedení účetnictví a další agendy pro SVJ a BD,
  • metodická činnost pro SVJ a BD (zpracování návrhu stanov a ostatních vnitřních předpisů).

Pro více informací kontaktuje předsedu představenstva:

Stanislav Bílek